Centrum technologií pro udržitelné systémy
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003539

Popis projektu:
Cílem projektu je vybudovat vývojovou kapacitu pro navrhování a ověřování technologických zařízení a postupů pro komplexní technologie zpracovávající zejména biologicky rozložitelné materiály a odpady různých typů a vlastností.

Doba realizace projektu: 31. 8. 2015 - 31. 8. 2018


V rámci projektu byla pořízena následující zařízení:

- Mechanická úprava materiálů
- Termotlaká extruze (set)
- Biologická degradace (set)
- Kultivace
- Sušení
- Termická konverze (set)
- Energetický zdroj (set)

blíže definována v tomto výběrovém řízení. Na těchto zařízeních je potenciálním uchazečům po dohodě umožněno provádět za tržních podmínek zkoušky v oblasti zpracování biomasy, biologicky rozložitelných materiálů a odpadů různých typů a vlastností


Areál ECO Finance Group

Sídlo: Mánesova 887/12, 796 01 Prostějov

Provozovna: U hřiště 320, 798 17 Smržice

Telefon: +420 582 331 255

Ochrana osobních údajů

©2015 ECO Finance Group